สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายรัฐพล  ศิริบุตร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำจำปา
 
1. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานะพิมพ์
2. เด็กหญิงอุมากร  คำผุย
 
1. นายประสาท  วรรณพัฒน์
2. นางพิศวาส  วรรณพัฒน์