สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายกรวิชญ์  งวงคำนาม
2. เด็กชายธรรมนูญ  ลีลาสาร
 
1. นางพรเพชร   ไชยศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรนภา  ไชยตมาตย์
 
1. นายเทวมิตร  มาตราช