สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ทองสิทธิ์
 
1. นางสาววนิดา  จันทรังษี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนาธิป  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาววนิดา  จันทรังษี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนวัฒน์   สิงห์โสภา
2. เด็กชายธวัชชัย   บุญเรือง
 
1. นายอำนาจ   ประภาหาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 26.91 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรมงคล   สว่างเมือง
2. เด็กชายวชิรวิทย์   ลองนา
 
1. นายอำนาจ   ประภาหาร