สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอัจริยา  วงค์ไกรษร
 
1. นายพิชิต  จันทร์โพธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายชนวีร์  สีหัวสระ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ส่งเดช
3. เด็กหญิงสุจิตรตา  ทิพย์ทอง
4. เด็กหญิงอัจริยา  วงค์ไกรษร
5. เด็กหญิงิวิชญาดา  มาตราช
 
1. นางทักษิณา  ทิพย์ทอง
2. นายสุทัศน์  ยามี
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88.6 ทอง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุราษฎร์
 
1. นายสิทธิชัย  รอดอุด