สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างฟาก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายจักริน  ลอยฟ้า
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สุวรรณสิงห์
3. เด็กชายประกฤษฏ์  บุญแสง
4. เด็กชายปิยภัทร  นามไตร
5. เด็กชายภราดร  พรมทัน
6. เด็กชายสัญลักษณ์  สงกาผัน
 
1. นายเกริก  นิยมสัตย์
2. นางธีรนันท์  รุ่งเรือง
3. นางระเบียบ  พรมสุ่ย