สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายปรเมศว์  ตะพานนาค
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ตะพานนาค
3. เด็กชายพรชัย  ดอบุตร
 
1. นายศิริพันธ์  ศูนย์จันทร์
2. นางพิมพ์วลัญช์  สัพโส