สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายพสธร  ฤทธิธรรม
2. เด็กชายยศภัทร  พรมกสิกร
3. เด็กชายลัทธชัย  พรมกสิกร
 
1. นางพรประภา  ระศรีจันทร์
2. นางสาวสันสนีย์  ไชยหาทัพ