สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 13 1. เด็กชายวัฒนา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายอานัฐ  แสนอุบล
 
1. นางอนงค์  สานุการ
2. นางสกาวรัตน์  หารคำมูล
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติกานต์   อู่ทรัพย์
 
1. นายสมัคร  เจริญสุข
2. นายกฤษณะ  เวียงวงษ์