สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  สุขพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  จิตรธรรม
3. เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
2. นางอนงค์  สานุการ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กมลพิศ
2. เด็กชายพัชรพล  ศรีดาเดช
3. เด็กชายพันธยุทธ  แซ่ท้าว
 
1. นางอรดี  จันทร์ต้น
2. นางสาววีรพร  สุนารักษ์