สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์มาลา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยตะมาตย์
3. เด็กหญิงภาวิกา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวุรี    กางทอง
5. เด็กหญิงอรปรีญา  แพทย์ไชโย
 
1. นายมิตรไทย   สุวรรณรงค์
2. นางสาวเกศราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงอัจฉรา   ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงเกณิกา   พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวนิตยา   ไชยปัญหา
2. นางสาวเกศราภรณ์   ศรีสวัสดิ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรพงษ์   เรืองสวัสดิ์
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงเด็กหญิงอรญา  ศรีมนตรี
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 79.78 เงิน 8 1. เด็กชายศรีสวัสดิ์   เปลี่ยนอ่ำ
 
1. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 77.43 เงิน 7 1. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์มาลา
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ