สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัติยา  พวงจันทร์
 
1. นายสมมาตย์  เพียรชนะ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลีทอง
2. เด็กชายณัฐพร  ลีทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงบุญมา
4. เด็กชายพีรชา  แก้วตา
5. เด็กชายภูธณะพัฒน์  พลสา
6. เด็กชายอดิเทพ  ลีทอง
 
1. นางอุไรลักษณ์  หัสกรรจ์
2. นางสาวกัลยา  พรมคำบุตร
3. นางจารุวรรณ  สุวรรณชัยรบ