สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายธนันชัย  สนทะนาวงศ์
2. เด็กหญิงธาริณี  บาบุญ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ภิญโญ
4. เด็กหญิงศิรินยา  โยลัย
5. เด็กหญิงเจษวรินทร์  กุลชาติ
 
1. นางนฤมล  กุลชาติ
2. นายวีรชน  กุลชาติ