สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม้า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนพันธ์
2. เด็กชายอนุชิต  ต่อนสุรา
 
1. นายรังสรรค์  ธนะคำดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มาละอินทร์
2. เด็กหญิงญานิศา  อุปชา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรณะฑิต
 
1. นางสุภาพ  แสงมณี
2. นางสาวกัลยรัตน์  ศิริบำรุง