สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  นรัฐกิจ
 
1. นางวิภาพรรณ  ศิริคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรัฐกิจ
2. เด็กหญิงปภัสรา  กันยะวงศ์
3. เด็กหญิงอภิรดา  หัสดร
 
1. นางอรัญญา  ธรรมกุลธีระกิจ
2. นายบุญยกุล  ปินะโต