สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนกฤต  สมบัติศรี
 
1. นายวันชัย  พันพละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 40.4 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยยา
 
1. นางศรีสุวรรณ  แผ่นคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายรชต  ยืนนาน
 
1. นายวันชัย  พันพละ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปัญญาคุณ
 
1. นางสุกัญญา  แก้วทรายขาว