สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 15 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ขำกิ่ง
 
1. นางศรีสุวรรณ  แผ่นคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  โคตรพรม
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ภูมิเพ็ง
 
1. นางศรีสุวรรณ  แผ่นคำ
2. นางมยุรี  เชื้อกูล