สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  ล้ำลึกเมือง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ค้ำคูณ
3. เด็กชายธนวัฒน์  มาลัย
4. เด็กชายธนเดช  หอมทุมมา
5. เด็กหญิงนภัสสร  ชิตะนันท์
6. เด็กชายปริญญา  สาจิตร
7. เด็กชายพชร  ยศเกิ่ง
8. เด็กชายพนุรักษ์  กัพพะวงศ์
9. เด็กชายรพีพัทร์  โคตรเครื่อง
10. เด็กหญิงรุจิรดา  แสนเมือง
11. เด็กหญิงรุจิรา  ดู่อินทร์
12. เด็กชายวีระพงศ์  ยุทคราม
13. เด็กหญิงสิริอร  เพ็งพวง
14. เด็กชายอดิศา  จันทร์มาเมือง
15. เด็กหญิงอัญชลิตา  นาสว่าง
 
1. นางจงจิตร  ฤทธิธรรม
2. นายอนันตชัย  คำตานิตย์