สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพลศิกษา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายจิรภัทร  วุฒิพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันตรี
3. เด็กชายนาวิก  บุญพัด
4. เด็กชายสุพรชัย  รอดแพง
5. เด็กชายอริยะ  บุญยัง
6. เด็กชายอัจฉริยะ  โลมาสา
 
1. นายสมสมัย  หารธงชัย
2. นายนิเวศน์  มาตตายา