สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชุติพนธ์  ไชยธรรม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ฤทธิแสน
 
1. นายสิทธิชัย  ลามคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 22.86 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกันตพงศ์  จันทะโวหาร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ลาคำ