สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงกุลจิรา  หมั่นคูณ
2. เด็กชายนฤเทพ   บุญจริง
3. เด็กหญิงนาลิตา    มีฮุง
4. เด็กหญิงนิตฤดี    แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงปนัดดา   แววศรี
6. เด็กหญิงศศิประภา  สีประชัย
7. เด็กหญิงศุทธินี  อินคอน
8. เด็กหญิงสุทธินันท์  สีประชัย
9. เด็กชายอดิเรก    สายวัน
10. เด็กหญิงเจนจิรา   เชื้อแก้ว
 
1. นางสาวสุวิภา  ธนะภูมิชัย
2. นายสัญญา  เกตุรักษ์
3. นายสมร  สุขานนท์