สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุกัลยา   เวียงสมุทร
2. เด็กหญิงสุวดี   ธงศรี
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   จิตเจริญ
 
1. นายเฉลิม  ว่องไว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปณิดา   กรวิรัตน์
 
1. นางวนิดา   ทายิดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกา   จ้อยจีด
 
1. นายบุญหลาย  คำผง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกมล   บำรุงภักดี
2. เด็กหญิงเขมิกา   บุราณเดช
 
1. นางวนิดา   ทายิดา
2. นางอัจฉรา  ว่องไว