สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64.25 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฟ้าใส  บุนนท์
2. เด็กหญิงสัณห์พิชญ์  หีตยิ้ม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  รุณจักร์
 
1. นางสาวบุญณเรศ  บุญเทียบ
2. นางสาวทัศนืย์  เครือหมื่น
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงวริศรา  ปัดถราช
2. เด็กหญิงสุพิชญา  คงนวล
 
1. นางเกศินี  เห็นหลอด