สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงiรัญชนา   ดวงดี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  นาเหลากลาง
3. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงณัฏฐินี  ชนะกิจ
5. เด็กหญิงสุพัชญา  ลัทธะโล
 
1. นางสาวกรกนก  เสนเสนา
2. นางสาวชนานาถ  ชาฎา