สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.9 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภูวนารถ  สีน้ำเงิน
2. เด็กชายอัครชัย  โคตรศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  ขาวกุญชร