สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงวิภาดา  อินชูวงค์
 
1. นางมะลิสด  ศิริวัฒนเมธานนท์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประชานันท์
2. เด็กชายศิวกร  ชำนาญกุล
3. เด็กชายอภิรักษ์  โสภาพ
 
1. นางสำเนียง  ไวยารัตน์
2. นางสิระตา  โสภาพ