สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายณัธพล  อินธิสอน
2. เด็กชายพันธมิตร  โพธิ์พัน
3. เด็กชายศิริชัย  จันทมา
 
1. นางสำเนียง  ไวยารัตน์
2. นางสิระตา  โสภาพ