สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67.1 ทองแดง 8 1. เด็กชายวรรณกร  วรรณขาว
2. เด็กชายอภินัทธ์  ตาสว่าง
3. เด็กชายเสกสรรค์  หัวเมืองราช
 
1. นางนวลศรี  ศรีปัญญา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกันติชา  ขุนชะลา
2. เด็กหญิงสิดาพร  ปานช้าง
 
1. นางสาวสิริยา  พาคำ