สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร   รัตนะ
2. เด็กหญิงนิธิพร   รัตนะ
3. เด็กชายวิษณุ   รัตนะ
 
1. นายชาณนุวัฒน์   การีชุม
2. นายกิตติศักดิ์   เสือประโคน
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภินันท์   กุลบุตร
2. เด็กหญิงอริยา   มาตราช
3. เด็กชายเอกราช   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวิภาภรณ์   ก้อนแพง
2. นายชาญนุวัฒน์   การีชุม