สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนพอก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กชายธนกฤต  พุกสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภาพร  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงวิยะดา  ปัทราช
 
1. นางปารวี  เจริญยศ
2. นายสมสุข  โคตรพรม