สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีสมัย
2. เด็กชายนิพนธ์  คุณสิงห์
3. เด็กหญิงสุดที่รัก  คณะเมือง
 
1. นายวิญญา  พรหมส่วน
2. นางศศิธร  สังกฤษ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายวิทวัส  ปาระพรม
2. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีสมัย
3. เด็กชายสุริยา  คุณสิงห์
 
1. นายวิญญา  พรหมส่วน
2. นางศศิธร  สังกฤษ