สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุศลิน  อินทรีย์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ไชยตะมาตย์
 
1. นางศิราณี  แก้วดี
2. นางทะจิตร  งามตะคุ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หารเขมร
2. เด็กหญิงจันทิมา  มุงคุณ
3. เด็กชายเดชายุทธ  วภักดิ์เพชร
 
1. นายณัฐกิตติ์  อริยะไพสิฐ
2. นายเพิ่มพูน  กลยนีย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นายณัฐกิตติ์  อริยะไพสิฐ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมิ   ไชยตะมาตย์
2. เด็กชายวุฒิชัย   ไชยตะมาตย์
 
1. นายศักดิ์  ไชยตะมาตย์
2. นางสาวประคิน   การุญ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัทธพล   สามาอาพัด
2. เด็กชายรัชชานนท์    อินทำ
3. เด็กชายวุฒิชัย    ดีนัก
 
1. นายเพิ่มพูน   กลยนีย์
2. นายณัฐกิตติ์   อริยะไพสิฐ