สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์นภา    สุนารักษ์
2. เด็กชายพศิน    ไชยปัญหา
3. เด็กชายพุทธิพงษ์    สีแก้ว
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ก้อนแพง
5. เด็กหญิงสุชานันท์  สัพโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  สัพโส
2. นางเนตนภิส  วงศ์ธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กชายนันทภัทร    นารินทร์
2. เด็กหญิงพิมพิกา   พิเนตร
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยเชษฐ์
4. เด็กหญิงสุทนัฐตา  สัพโส
5. เด็กหญิงเมริษา    จดไชยภูมิ
 
1. นายไพศาล  เพชรพรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  สัพโส