สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิตตรา  ผลาจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรดา  พัฒคาต
 
1. นางอารีวรรณ  แก้วคำแสน
2. นางพรสวัสดิ์  หัวดอน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายชนัทดา  จรัญวรรณ
2. เด็กหญิงสิรามล  สุรินทะ
 
1. นายสถิตย์  หัสจันทอง