สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพล  สัพโส
2. เด็กหญิงลักษิกา  วรรณวาส
3. เด็กชายวีรภัทร  วงษาศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสนอุบล
2. นางสุภิณดา  สัพโส
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายจตุพร  ศรีวงษา
2. เด็กชายธนากร  ไชยปัญหา
 
1. นางนิตยาพร  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำ