สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายศิริชัย  แสนนา
2. เด็กหญิงสุนัญญา  โสมศรี
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  ยืนนาน
 
1. นายชาญชัย  คานเพชรทา
2. นางสุดสงวน  จันชมภู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิรภาพ  แสนเมืองลาย
 
1. นางสาวชัญญานุช  นำสงค์