สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ยืนนาน
2. เด็กหญิงอัญชสา  ตรงดี
3. เด็กชายเอกราช  ศิริดล
 
1. นางสุดสงวน  จันชมภู
2. นางชัชฎาพร  ไชยสาคร