สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุเดช  ยศพล
2. เด็กชายนราธิป  สายแก้ว
3. เด็กชายศิวะ  สุโพธิ์
 
1. นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์
2. นายศักดา  ดัดผ่อง
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระภัทร   ศรีวะธรรม
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ปัญญารักษ์
3. เด็กหญิงพระจันทร์  มาดี
 
1. นายศักดา  ดัดผ่อง
2. นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์