สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีอนันต์
2. เด็กชายศุภวิช  เสนคำ
 
1. นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายสุรศักดิ์  ธนสรรวนิช
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หลักทอง
2. เด็กชายภาคภูมิ  พานวงศ์
 
1. นางสาวจิตรา  พาเสน่ห์
2. นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีประชัย
2. เด็กชายครวฤฒ   แสนโคตร
 
1. นางสาวจิตรา  พาเสน่ห์
2. นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร