สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธะสา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุจริต
 
1. นางสาวจิตรา  พาเสน่ห์
2. นายนคร  พรหมสาขา ณ สกลนคร