สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคีรยา  วงษาหาราช
 
1. นางพงษ์พิศ   พงษ์อินทร์ธรรม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณโคตร
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำไหล
 
1. นายเรืองยศ  ลาฮาม
2. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก