สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์   ศรีนอก
2. เด็กหญิงสริดา   คำจันทร์
3. เด็กหญิงอรวี   พลเยี่ยม
 
1. นางสาวอัจริยา   บัวดี
2. นางสาววีนัสรินทร์   คำคง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลนิชา   โกสม
2. เด็กหญิงประภาพรรรณ   เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   จู่พระจันทร์
 
1. นางสาววีนัสรินทร์   คำคง
2. นางสาวอัจริยา   บัวดี