สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐมน  มีชัยงอน
2. เด็กหญิงนันทิดา  ศรีบัวพระ
3. เด็กหญิงปาริตา  ศรีบัวพระ
4. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ไชยสลี
5. เด็กหญิงอภิญญา  ภักดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ขาวขันธ์
2. นางกัญญา  ไชยน้ำอ้อม