สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายคารม  ไม้แสนดี
2. เด็กหญิงชนิดา  แสนสวาท
3. เด็กชายรพีภัทร  ศิลปานนท์
 
1. นายสัมพันธ์  ปาพรม
2. นายบุญจันทร์  สุวรรณชัยรบ