สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงปณิตา   บุษราคัม
2. เด็กชายวุฒิญา   ไชยคุณ
3. เด็กชายอานนท์   โพธิ์ขี
 
1. นายสมาน   จักรุวงษ์
2. นางพินพร   จักรุวงษ์