สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายภิธาน  สุนาพรม
2. เด็กชายเจษฎา  ผานะวงค์
 
1. นายจุลมณี  ชาแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายขาติกล้า  วงศ์สุธรรม
2. เด็กชายทวีพงษ์  คนกลาง
 
1. นายจุลมณี  ชาแสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสินิทธา  ทะทำมัง
 
1. นายภูษา  ผลจันทร์