สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรุจนา  ธิมานิตย์
 
1. นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาบุตร
 
1. นางวงเดือน  พงศ์สิทธิศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63.3 ทองแดง 15 1. เด็กชายปยุต  ศรีบุตร
2. เด็กหญิงวาสนา  ธิมานิตย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  อ้วนทา
 
1. นางปัญจา  โสดประสงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง 4 1. เด็กชายอธิยุต  พรหมสุขันธ์
 
1. นางสาวจิตติยา  นาอุดม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายวุฒิภัทร  ชาประดิษฐ์
 
1. นางสาวจิตติยา  นาอุดม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 19 1. เด็กชายยุทธวีร์  คุณละ
2. เด็กชายอธิยุต  พรหมสุขันธ์
 
1. นางสาวจิตติยา  นาอุดม
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายวรากร  ยศเกิ่ง
 
1. นางสาวจิตติยา  นาอุดม