สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63.3 ทองแดง 15 1. เด็กชายปยุต  ศรีบุตร
2. เด็กหญิงวาสนา  ธิมานิตย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  อ้วนทา
 
1. นางปัญจา  โสดประสงค์