สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. นายสุริยา  ชาติชำนิ
 
1. นายมานพ  สุริยวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 6 1. นายนัฐภัทร  เพียรสุระ
2. นายนันทกร  พรบุญ
 
1. นางภิระไทย  จันทวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 4.96 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกมลวัตร  อัมวงศา
2. นายนครินทร์  โหมดนอก
 
1. นางภิระไทย  จันทวงค์