สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชฎารัตน์   สุโยธา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  มีจังหาร
3. เด็กหญิงอริสา  กุมารสิทธิ์
 
1. นายสามารถ  แสนบัณฑิต
2. นางจงจิตร  ประทาพันธ์