สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 54.7 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงดารินทร์  สุริยจันทร์
2. เด็กหญิงปาริมา  พรมกสิกร
3. เด็กหญิงศุพรรัตน์  แย้มยวน
 
1. นางสาวภัคพิชชา   คำภูแสน
2. นางนิภา  บุญรักษา